Мектебим

Созу: Т. Тыныбековдуку
Обону: М. Абдраевдики

Айланандан кетпеймин,
Ар убакта эстеймин.
Таалим берип остургон,
Билим кени мектебим.

Кундо ачып барагын,
Китебиме карадым.
Акыл сезим оркундоп,
Алга кетип барамын.

Мектебим

Жаркылдатып кабагын,
Агай берет сабагын.
Кундо барып мектепке,
Жанылыкка канамын.
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля.
Мектебим.


Сүйкүмдөтүп жамалын,
Эжей берет сабагын.
Ар кун окуп мектепке,
Терен билим аламын.
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля.
Мектебим.