Май келди

Созу: А. Усонбаевдики
Обону: А. Малдыбаевдики

Булуттан бурчак суулар (о-ой) себилди,
Кубанат коргон оскон (о-ой) эгинди.
Шаар, кыштак жарык, шандуу (о-ой) конулдуу,
Майрамдап, суруп жатат (о-ой) омурду.

\Болуп калды жаз убак

Созу: Б. Сарногоевдики
Обону: Т. Чокиевдики

Кыш кеткенде жаз турат,
Жаз алдында ким турат?
Коз айнегин жара тээп,
Булак оргуп жулкунат.
Калын кара чыйырчык,
Учуп келет чуркурап.

Кыш кеткенде жаз чыгат,
Жазды тосуп жер турат.
Тракторун от алтып,
Тракторчу булкунат.
Жерди коркко келтирген,
Бут эмгекчил эл турат.

\Келди Нооруз

Созу: Г. Момунованыкы
Обону: Р. Абдыкадыровдуку

Казан толо коп сумолок сапырып,
Келди Нооруз элим жогун тапкандай.
Азан-казан, азан-казан узулгону жалганып,
Очогунан, очогунан очкон оту жангандай.

Келди Нооруз кутуп жургон кут майрам,
Кошо келди жаркыраган сулуу жаз.
Тенир асман, тенир асман озу турсуналастап,
Адам улуу, адам улуу бар балээден бол калас!

\