Теримчилер

Созу: Т. Кожомбердиевдики
Обону: С. Жумалиевдики

Бачым басып, тыпылдап, тыпылдап,
Пахта терсек, шыпылдап, шыпылдап.
Убакыт да токтобой,
Уча берет зыпылдап ээ-эй!
Уча берет зыпылдап.

Бачым басып, тыпылдап, тыпылдап,
Пахта терсек, шыпылдап, шыпылдап.
Убакыт да токтобой,
Уча берет зыпылдап ээ-эй!
Уча берет зыпылдап.