Энекем

Созу: К. Самсалиевдики
Обону: Ж. Сагынбаевдики

Ай энекем, энекем,
Мээримин бир дары экен.
Эс тарткандан баамдасам,
Сыйкырлуу күч бар экен.

Ай энекем, энекем,
Мээнетиңди ченесем.
Таразалап, салмактап,
Өмүрлүк (го) бересем.

Ай энекем , энекем,
Ар убакта кеңешем.
Каалаганым узун өмүр,
Алтын энем, берекем!

Чон атамдын комузу

Созу: Б. Абакировдуку
Обону: К. Молдобасановдуку

Кубулжутуп барган сайын,
Толкуп чертти чон атам.
Бутум, колум ийик болду,
Чимирилет байкасам.

Эргип улам бийлей бердик,
Туш тарапты карап.
Боз, уй мамы, казыктар да
Бизди туурап калат.

Болду, болду деп кыйкырсак?
Эргип чертти чон атам.
Кызып чертет кол ойнотуп,
Мукам дабыш жанырып.

Эн кызыгы окуянын,
Колго сузгу кармап.
Чон энем да бийлеп кирди,
Баарыбызды жандап.

Апакемдин майрамы

Созу жана обону С. Кынатовдуку

Сегизинчи март куну,
Неге конул жайдары.
Ал анткени ушул кун,
Апакемдин майрамы.

Кайырма:
Апакемдин, чон энемдин,
Эжекемдин майрамы.

Жаз баштаган март айы,
Кун да жылуу жайнады.
Ал анткени ушул кун,
Апакемдин майрамы.

Кайырма:
Апакеме окшогон,
Баары сулуу айлана.
Ал анткени ушул кун,
Апакемдин майрамы.

\