Макал

  • Ыйдын түбү – ый, сыйдын түбү – сый
  • Ыйлар бала атасынын сакалына асылат
  • Ынтымак бар жерде – ырыс бар
  • Ыраактагы туугандан, жакындагы дос өйдө
  • Ырайына жараша ыйманы
  • Ырдаган ырым, бүтпөгөн чырым
  • Ырынан чыры көп
  • Ырыс алды – ынтымак
  • Ыштанын булгаган – колун аябайт