Макал

Хан койнунда калтыраганча, кул койнунда кутуруп жат