Жер үстүндө чачы,
Жер астында башы.Бул эмне?

Жер үстүндө чачы,
Жер астында башы.